Menü

Danggee, Balingen - Die Premiere!

Balinga! Ihr waret scho beim ledschda Môl d'r Wahnsinn, aber des war jetzt d'r beschte Tourschtart, den i mir hedd wünscha könna! Vor ausverkauftem Schuppa! Danggggeeee! Die Reise hôdd ôg'fanga!

Zurück