Menü

Danggee, Asperg!

Dangggeee, Asperg! Full house, und ihr wared subber! Danggeee an da Giuseppe mit seim Fiat, an'd Romina fir d' Grammatik, an da Florian (die blöde Sau :-)), an da Marc fir d' Lensa ond Spätzle, an den arma Tammer aus d'r erschta Rôih, an da Klaus fir's Synchronisiera ond an älle andere! Bis bald!

Zurück